Środa 3 czerwca 2015
3 0

Tak rodzi się kapitał

Od kiedy eksplodowała swoim urokiem inwestycja nad Jeziorem Krzywym, czyli Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”, pojawiły się głosy, że wzrost popularności tego miejsca odbije się negatywnymi skutkami dla starówki i całego śródmieścia Olsztyna.

Z pewnością przed naszym Starym Miastem stoją trudne wyzwania, ale nie chcemy pozostawić ich tylko „starówkowiczom”. Żeby pełniej wyjść naprzeciw problemom tej, bez wątpienia, najważniejszej części miasta, opracowaliśmy Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, który został publicznie przedstawiony na wczorajszym (2.06) spotkaniu z mieszkańcami w Tartaku Raphaelsohnów. Prace nad tym dokumentem trwały dwa lata, a efektem będzie przyjęcie go przez Radę Miasta. Jest wyłożony do publicznego wglądu, a termin składania ewentualnych uwag i wniosków upływa 19 czerwca.

Sądząc po frekwencji na spotkaniu, Program wzbudził duże zainteresowanie. Z dyskusji można wnioskować, że wywołał sporo emocji, ale, co szczególnie cieszy, były to emocje w większości pozytywne. Widać było, że jest to jeden z lepiej przygotowanych dokumentów, jeżeli idzie o konsultacje z mieszkańcami i tzw. dyskurs społeczny. Wczorajsza dyskusja odbywała się w oparciu o dokument, którego wstępne zapisy były w dużej mierze znane, a dyskutanci mieli już skrystalizowane poglądy. Myślę, że tryb pracy nad Programem można uznać za bardzo dobry i skuteczny, za co wszystkim autorom dziękuję.

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna ureguluje na lata status i zasady funkcjonowania oraz korzystania z  zasobów tego wyjątkowego miejsca, a w szczególności olsztyńskiej starówki. Jego przesłanie jest proste: uczynić tę przestrzeń przyjazną mieszkańcom i turystom, poprawić estetykę i komunikację. Służyć temu będzie wiele działań, m.in. wyeliminowanie tranzytu i uspokojenie ruchu samochodowego, współdzielenie ruchu z rowerzystami i pieszymi oraz preferencja dla transportu publicznego, wyeliminowanie ogrodzeń, wprowadzenie Systemu Identyfikacji Miejskiej i zunifikowanych zasad umieszczania reklam, utworzenie na obszarze  starówki parku kulturowego oraz uruchomienie programu roboczo zatytułowanego „Zamieszkaj w Śródmieściu”. To tylko kluczowe propozycje. Po szczegóły odsyłam na stronę: http://www.konsultacje.olsztyn.eu/images/pliki/srodmiescie/ZPRPSO_Program_dokument.pdf i zapoznanie się z dokumentem oraz załącznikami.

 Wrócę do dyskusji. Zawsze podkreślałem, że miasto, jego klimat i charakter tworzą ludzie. Po wtorkowym spotkaniu jestem zbudowany, bo widać, że  mamy liczną grupę mieszkańców „zakręconych Olsztynem”, którym miasto i jego problemy leżą głęboko na sercu. W takiej dyskusji rodzi się coś ważnego, co zdecyduje o sukcesie miasta: kapitał społeczny.  

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup