Środa 19 sierpnia 2015
4 0

Rozwojowe perspektywy

Koniec wakacji coraz bliższy, więc pora wracać do spraw przesuniętych w czasie z uwagi na okres urlopowy. Do takich zaliczam dzisiejsze, pierwsze posiedzenie Platformy Ekomobilności Miejskiej. Została powołana z początkiem wakacji jako zespół doradczy. Ma wspierać wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością zagadnień transportu publicznego w Olsztynie działania Prezydenta Miasta związane z  mobilnością. A punktem wyjścia do jej powołania była realizacja projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”. Jej członkowie reprezentują różne środowiska i grupy zawodowe; w większości są to osoby spoza Urzędu Miasta.

Bliskość zakończenia inwestycji tramwajowej sprawia, że niedługo staniemy wobec nowej rzeczywistości komunikacyjnej. Korzystając z doświadczeń europejskich, ale także naszych, olsztyńskich, chcemy tę formę transportu rozwijać. Zresztą od początku było wiadomo, że projekt budowy systemu komunikacji zbiorowej jest wieloetapowy, zwłaszcza w kontekście przywracania tramwajów i zwiększania roli tego środka transportu w puli preferowanych rozwiązań komunikacyjnych.

Podczas dzisiejszego spotkania członkowie Platformy Ekomobilności zapoznali się z raportem „Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku”, przygotowanym przez firmę Public Transport Consulting i z opracowaniem „Analiza wpływu południowej obwodnicy oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz planowane inwestycje drogowe”, którą przygotował dr Michał Beim. Pierwszy dokument, badający preferencje i potoki pasażerskie mieszkańców Olsztyna, doskonale uzasadnia, dlaczego właśnie te, a nie inne rozwiązania, przyjęte we wcześniejszych dokumentach planistycznych, są słuszne. Raport wskazuje także konieczne i ekonomicznie uzasadnione kierunki rozwoju sieci komunikacji publicznej. Opracowanie to sięga roku 2027, więc przyszłościowe kierunki rozwoju sieci tramwajowej zahaczają również o Zatorze oraz osiedla północno-zachodnie, czyli ulicę Bałtycką i Dajtki. Jak rozwinie się „olsztyński tramwaj” trudno dziś prorokować, bo zależy to od wielu czynników, ale z pewnością warto mieć rozwojowe perspektywy.

Kolejne spotkanie Platformy Ekomobilności nastąpi pewnie już po oficjalnym uruchomieniu tramwajów, czyli… niebawem.

PS. Całe życie człowiek się uczy. Ja w ostatnim czasie nauczyłem się przekazywać w języku migowym credo każdego prawdziwego olsztyniaka, sprowadzające się do powszechnie znanych słów z piosenki Czerwonego Tulipana „Olsztyn kocham”. A skoro kocham, to i migam!

Oceń post
Ocen: 4
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup