Wtorek 6 października 2015
1 1

Piękniejszy Olsztyn

Na środowej (30 września) sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę, która zapoczątkowuje ważny proces estetyzacji i porządkowania przestrzeni publicznej naszego miasta. Mam na myśli „Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie Miasta Olsztyna zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”. Uchwały o charakterze intencyjnym – takie, jak ta, a więc wywołujące skutki w późniejszym czasie, często nie cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak ten akt prawny wydaje się dla wizerunku miasta wyjątkowo ważny.

To, że chcemy żeby Olsztyn był piękny jest „oczywistą oczywistością” i przejawem zdrowego patriotyzmu lokalnego. Irytuje nas szpetota, bylejakość i myślenie wyłącznie kategorią własnego podwórka. Słynny olsztyński „okrąglak”, oblepiony reklamami do ostatniego centymetra, był przykładem przestrzennego bezguścia i niskich standardów estetycznych. Od dłuższego czasu podejmowaliśmy próby – mówiąc językiem młodzieżowym – „ogarnięcia” tych tematów, m.in. poprzez System Identyfikacji Miejskiej czy ujednolicanie wyglądu staromiejskich ogródków gastronomicznych. Mieliśmy „parcie i wsparcie” różnych organizacji społecznych, ale nie mieliśmy skutecznych instrumentów prawnych.

Na szczęcie ten stan się zmienia. To nie był tylko problem Olsztyna i dlatego siłą samorządów i tzw. ruchów miejskich udało się wywołać i przyjąć tzw. ustawę krajobrazową, która pozwala – w końcu – na rozwiązanie problemów wynikających z umieszczania reklam w przestrzeniu publicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” częściowo zmienia dziesięć ustaw i, co szczególnie ważne, redefiniuje takie pojęcia, jak tablice reklamowe, szyldy czy urządzenia reklamowe, a do przedmiotów objętych dotychczasowym uregulowaniem dodaje także obiekty niezłączone trwale z ziemią, które sprawiały trudności egzekucyjne. Dzięki znowelizowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, samorządy otrzymają też instrumenty prawne do egzekwowania pożądanych zmian. Takim instrumentem z pewnością będzie opłata reklamowa, stanowiąca przychód gminy. W tym miejscu chcę od razu zastrzec – tu nie chodzi o dodatkowe drenowanie kieszeni przedsiębiorców, ale skuteczne narzędzie regulacji ładu przestrzennego. A pieniądze, jak wiemy, bywają skutecznym regulatorem.

Żeby te wszystkie zmiany mogły zaistnieć i żebyśmy mogli cieszyć oczy piękną architekturą Olsztyna, Rada Miasta przegłosowała w minioną środę dokument pozwalający na przystąpienie do prac nad uchwałą regulującą ład przestrzenny i reklamowy w mieście. Taki jest zresztą wymóg ustawy „krajobrazowej”. Jak sądzę, praca nad docelowymi zapisami uchwały będzie dość skomplikowana, jednak z całą pewnością prowadzona w ramach dialogu obywatelskiego z różnymi środowiskami społecznymi i zawodowymi.

Nie mam też wątpliwości, że zmiany, do których dążymy, wymagają edukacji i konsultacji. Warto się jednak potrudzić, bo na końcu tej drogi czeka na nas jeszcze piękniejszy Olsztyn.

Oceń post
Ocen: 2
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup