Poniedziałek 12 października 2015
0 0

Nadzieja na lepszy rok

Skończyły się wakacje, sezon urlopowy, lato, zaczęła jesień i rozpoczyna się również, jak od lat, nowy rok kulturalny. Początek roku kulturalnego i sezonu artystycznego jest  wyraźną cezurą czasową, która bardzo często wyznacza początek jakiś zmian. Nie inaczej jest w Olsztynie.

Kulturalną jesień zaczynamy zmianami na dwóch bardzo ważnych stanowiskach dyrektorskich: w Olsztyńskim Teatrze Lalek oraz w Miejskim Ośrodku Kultury. Dotychczasowym szefom tych instytucji skończyły się kontrakty i ich misja menedżersko-programowa dobiegła końca. Wieloletnia praca obu dyrektorów była – i jak sądzę, także w przyszłości będzie – oceniana dobrze, a najlepszym weryfikatorem tej oceny będzie czas. Z perspektywy czasu gradacja ważności spraw, działań i sukcesów może się zmieniać, bo punktem odniesienia będą nowe programy, nowe działania i – mam nadzieję – także nowe sukcesy. A ja za dotychczasowy dorobek i wkład w rozwój kultury naszego miasta – serdecznie Panom Dyrektorom dziękuję!

Odejście jednych otwiera drzwi przed drugimi i nie jest to tylko moja refleksja, ale także trenera naszej futbolowej reprezentacji, Adama Nawałki, pytanego o brak w kadrze na mecz z Irlandią kluczowych, kontuzjowanych zawodników. Ważne, żeby przez te otwarte drzwi weszli najlepsi. Zasadą, której hołduję w ostatnich latach, są konkursy i nawet jeśli ustawodawca przewidział możliwość ich ominięcia, to po ostatnich doświadczeniach stoję na stanowisku, że należy do minimum ograniczyć możliwość korzystania z wyjątków. Nowi dyrektorzy teatru lalkowego i ośrodka kultury zostali wybrani w konkursach i w obydwu przypadkach zdecydowaną większością głosów. Dla pełnej jasności dodam, że prezydent miasta do dziewięcioosobowej komisji konkursowej wskazał tylko dwóch „swoich” przedstawicieli. Pozostali jej członkowie to przedstawiciele ministerstwa kultury, związków zawodowych i działających w sferze kultury organizacji pozarządowych. W przypadku owych „swoich” był to przedstawiciel komisji kultury Rady Miasta i przedstawiciel Obywatelskiej Rady Kultury, organu doradczego prezydenta.

Decyzje zapadły, pora ruszać do pracy. Nowo wybranym dyrektorom życzę powodzenia i trzymam za nich kciuki. Ich sukcesy będą także moimi – to stwierdzenie w takim samym stopniu odnosi się, niestety, również do porażek. To jednak sprawa drugorzędna – zdecydowanie ważniejsze jest, że nowe impulsy w kulturze powinny wzmacniać kapitał kulturowy i społeczny naszego miasta. Takie stawiam przed nowymi dyrektorami zadania i wierzę, że podołają tym wyzwaniom, podzielając przekonanie, że kultura jest „lekiem na całe zło i nadzieją na lepszy rok”.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup