Niedziela 18 października 2015
3 0

Wyjątkowy pomnik

Trudno mówić, że mamy w Polsce niedostatek świąt. Wręcz przeciwnie, można się zastanawiać, czy nadmiar świąt nie deprecjonuje ich wartości, chociaż są takie święta, które nigdy nie powinny uciekać naszej uwadze.

Gdyby zapytać na ulicy, jakie polskie święto obchodzimy 16 października, sądzę, że byłby kłopot z większą liczbą pozytywnych odpowiedzi. A przecież to Dzień Papieża Jana Pawła II, ustanowiony przez Sejm RP dziesięć lat temu, „w hołdzie największemu autorytetowiXX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródełchrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory. Data tego święta nie jest przypadkowa, gdyż jest to dzień wyboru w 1978 roku kardynała Karola Wojtyły na papieża – zwierzchnika Kościoła katolickiego. Moje pokolenie doskonale pamięta ten dzień, bo był jednym z ważniejszych w naszym życiu. Podświadomie czuliśmy, że rozpoczyna się jakaś nowa era przemian duchowych, społecznych, a jak się potem okazało, także systemowych.

Jan Paweł II bez wątpienia zdominował ostatnie dekady XX wieku i początek nowego tysiąclecia. I to nie tylko w świecie Kościoła katolickiego, ale w sensie globalnym. Mówiło się o nim papież-pielgrzym, bo też i jego pielgrzymki były niezwykłe. Zawsze, poza pierwiastkiem czysto religijnym, towarzyszyła im radość, miłość do ludzi i otwartość na problemy świata. Potrafił nie tylko pięknie mówić, ale również uważnie wsłuchiwać się w głosy prostych ludzi, czego doświadczyliśmy również podczas jego obecności w Olsztynie w czerwcu 1991 roku. Tym bardzie jesteśmy zaszczyceni, iż jest Honorowym Obywatelem naszego miasta.

Święto – Dzień Papieża Jana Pawła II – zbiega się z obchodami Dnia Papieskiego, obchodzonymi w Kościele katolickim. W Olsztynie od lat niestrudzonym organizatorem tego Dnia jest ks. kan. dr Michał Tunkiewicz i wspierająca go Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej oraz Stowarzyszenie Forum Prorodzinne. Do wspierających należy też samorząd Olsztyna z prezydentem miasta na czele, patronującym temu wydarzeniu. W tym roku święto to jest zwieńczone niedzielnym (18.10) koncertem „Dziękczynienie za dar Świętego Jana Pawła II – Przez Warmię do świętości” w wykonaniu znanej artystki greckiego pochodzenia – Eleni.

Idea Dnia Papieskiego ma szerszy kontekst społeczny, albowiem w jego trakcie zbierane są pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.Koordynatorem przedsięwzięć jestFundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" – wyjątkowy pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II, będący odpowiedzią na zawsze aktualne wskazanie Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Przypomnę, że stypendystów Fundacji gościliśmy także dwa lata temu w Olsztynie na obozie letnim i ich obecność pięknie ubarwiała nasze miasto.

Chyba nikt z Polaków nie ma wątpliwości, że św. Jan Paweł II jest wartością globalną, uniwersalną i  ponadnarodową. Dlatego warto dzielić się Jego mądrością z innymi.

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup