Środa 21 października 2015
4 0

Fabryka paliwa

Trochę w cieniu inwestycji „tramwajowej” rozwijał się drugi, niezwykle ważny, olsztyński projekt modernizacyjny, czyli budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na Tracku. Przymiotnik „olsztyński” nie oddaje do końca zakresu inwestycji, bo chociaż Zakład został zbudowany w Olsztynie, to oprócz naszego miasta obsługuje też 36 gmin z centralnej części naszego województwa. Jutro (22.10) czeka nas uroczysty finał, czyli oficjalnie otwarcie Zakładu i tym samym zakończenie projektu, połączone z podsumowującą konferencją w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zakres inwestycji objętych projektem jest imponujący, gdyż poza ZUOK-em zbudowano trzy stacje przeładunkowe wraz z punktami dobrowolnego gromadzenia odpadów oraz zrekultywowano osiem zamkniętych składowisk odpadów, stanowiących swoiste „bomby ekologiczne”.

Historia budowy zakładu jest długa i pełna dramatycznych zwrotów. Zaczyna się 11 lat temu uchwałami Rady Miasta Olsztyna o przystąpieniu do realizacji projektu oraz o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Lubelską, linią kolejową a granicą miasta. Sześć lat temu do realizacji inwestycji powołano spółkę z udziałem 37 gmin z centralnej części województwa, a pięć lat temu zrezygnowano z budowy zakładu w formie spalarni odpadów zmieszanych, decydując się na ich mechaniczno-biologiczną utylizację.

Efektem tych wszystkich zmian jest piękny i bardzo nowoczesny zakład wykorzystujący bardzo nowatorskie rozwiązania technologiczne, m.in. unikatową metodę biosuszenia odpadów przed ich dalszym przetworzeniem na paliwo alternatywne. Śmiem twierdzić, że tak nowoczesnego zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie ma w tej części naszego kraju. Jednocześnie ta inwestycja oznacza, że zbudowaliśmy dużą fabrykę wysokoenergetycznego paliwa, która może w dużej mierze zaspokoić potrzeby energetyczne średniej wielkości miasta, jakim jest Olsztyn. Wykorzystanie energetyczne odpadów to wymóg naszych czasów i cieszę się, że zrobiliśmy olbrzymi krok w tym kierunku. To także doskonałe rozwiązanie zarówno w sensie ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Co równie ważne, już po pierwszym, rozruchowym okresie funkcjonowania widać, że zakład nie powinien przysparzać większych problemów środowiskowych. Myślę, że z czasem ZUOK zaczną odwiedzać zorganizowane wycieczki dzieci i dorosłych, bo poza wszystkim można tam zobaczyć wiele ciekawych rzeczy i rozwiązań oraz poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz nowoczesnej inżynierii związanej z ochroną środowiska.

A skoro mamy już fabrykę paliwa, to pora przyśpieszyć prace nad olsztyńską ekociepłownią. To dla miasta najlepsze rozwiązanie systemowe i... dobra energia.

Oceń post
Ocen: 4
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup