Środa 28 października 2015
4 0

Konsekwentnie

Nawet odległe cele osiąga się konsekwencją. Dzisiaj, konsekwentnie do wcześniejszych działań i ustaleń z włodarzami okolicznych gmin, podpisałem porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie tzw. studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego dla północnej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51. Trochę to nas będzie kosztowało, ale warto poznać realia budowy tej ważnej dla miasta arterii. Południowa obwodnica z pewnością rozwiąże wiele problemów, ale nie wszystkie. Ruch tranzytowy przez miasto na północ, w stronę granicy z Rosją musimy bezdyskusyjnie zmniejszyć i dlatego trzeba zainwestować w stosowne opracowania i poszukać partnerów w rozwiązywaniu tego problemu.

A skoro mowa o inwestycjach, to warto odnieść się do zawsze wrażliwego tematu, jakim są drzewa i zadrzewienia. Przy każdej okazji podkreślam, że zieleń w mieście jest dla mnie priorytetem i jeśli nawet coś musimy wyciąć, to jeszcze więcej – i to zdecydowanie – musimy zasadzić. I to robimy!

Tylko w ramach nasadzeń kompensacyjnych, związanych z budową trakcji tramwajowej, posadzimy w pasach drogowych 1 332 drzewa i 18 610 krzewów. Część z tych drzew – 437, głównie lipy, klony, świerki, brzozy – posadzono już przy ulicach: Armii Krajowej, Sielskiej, Stefana Czarnieckiego, Cichej, Al. Obrońców Tobruku, a także w Parku Jar. Przy alei Piłsudskiego i w okolicach Wysokiej Bramy posadzono również ozdobne jabłonie i grusze.

Ponadto w ramach przetargów, prowadzonych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, drzewostan w ciągu ulicy Kajki uzupełniono nowymi lipami, a w pasie środkowym posadzono białe róże i cisy. Przy sąsiedniej ulicy Kopernika, na wysokości Manhattanu, posadzono lipy i róże, a obsadzana jeszcze jest ulica Mickiewicza na odcinku od Dąbrowszczaków do Placu Konsulatu Polskiego, gdzie pojawią się lipy i cisy oraz byliny.

Kolejny teren nasadzeń to ulica Kościuszki na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Niepodległości. Tam pojawi się  sosna, kosodrzewina, hortensje i liliowce.

Jak napisałem na wstępie – kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Skoro naszym wspólnym pragnieniem jest zielony Olsztyn, dlatego bezwarunkowo będziemy sadzić, dosadzać, zazieleniać. Konsekwentnie.

Oceń post
Ocen: 4
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup