Poniedziałek 8 lutego 2016
9 4

Dotrzymuję słowa

Obiecałem, że niezależnie od sytuacji spółki „Stomilu”, dzieci i piłkarska młodzież  nie pozostaną bez wsparcia ze strony miasta i takie wsparcie będzie im udzielone. Jak wielokrotnie podkreślałem rozwój sportowy dzieci i młodzieży to nasze najważniejsze zadanie w tej dziedzinie życia społecznego  i musi ono dominować we wszystkich strategiach i rozwiązaniach.

Żeby „stomilowskie” drużyny dziecięce  i młodzieżowe mogły uczestniczyć w swoich klasach rozgrywkowych, „Stomil” Olsztyn musi nadal funkcjonować jako spółka. Wynika to z regulacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dlatego, pieniądze samorządu w wysokości 300 000 złotych, po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta,  trafią do spółki i - mam taką nadzieję - zostaną tam jak najracjonalniej wydatkowane. Tym samym będą też istotnym wsparciem klubu, pozwalając „Stomilowi” na dokończenie tegorocznych rozgrywek I ligi.

Na podjęcie takiej decyzji wpływ miało kilka czynników. Poza wcześniej wspomnianą potrzebą wspierania sportu dzieci i młodzieży, wpłynęło na nią przedstawienie przez Zarząd urealnionej prognozy finansowej I półrocza funkcjonowania spółki. Dodam, że prognoza została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą „Stomil” S.A.

Mój optymizm wynika także z faktu dużej aktywności fanów klubu w poszukiwaniu różnych form wsparcia „Stomilu”. Odnoszę wrażenie, że mój wcześniejszy przekaz, iż finansowanie zawodowej drużyny piłki nożnej nie może obciążać wyłącznie samorządu, zaczyna przebijać się do świadomości kibiców. Mam nadzieję, że wsparcie spółki ze strony miasta nie osłabi tej aktywności, a przeciwnie będzie działało mobilizująco, zwłaszcza iż dotyczy ono tylko I półrocza br.

Jednocześnie będę namawiał Zarząd spółki i udzielał mu wsparcia w poszukiwaniu profesjonalnej agencji zajmującej się pozyskiwaniem reklamodawców i sponsorów drużyn sportowych. Liczę, że efektem jej pracy może być znalezienie istotnego źródła finansowania działalności spółki „Stomil” S.A.

Oceń post
Ocen: 13
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup