Czwartek 12 maja 2016
4 0

Cieszmy się srebrem

To, że Olsztyn jest miastem ludzi aktywnych, było już wiadomo od dawna. Najczęściej kojarzono to z akcją „Olsztyn. Aktywnie!”, której popularność już dawno przekroczyła granice  naszego miasta. Okazuje się jednak, że rekreacja i zamiłowanie do ruchu to nie jedyne pola, na których wykazujemy się aktywnością. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało wczoraj (10.05) Ranking Aktywności Społecznej Samorządów – Społeczna Gmina. Ku zrozumiałej  naszej radości Olsztyn wypada tam bardzo dobrze, lokując się na drugim miejscu w kraju wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Szczerze mówiąc to, że aktywność społeczna jest domeną olsztynian, wiedzieliśmy, ale że jest ona aż tak dobrze oceniana, jest miłym zaskoczeniem.

Ranking jest dziełem wspólnym „Wspólnoty” i znanej fundacji Klon/Jawor. Badaniem objęto wszystkie gminy i podzielono je na pięć grup według kryterium wielkości. W  rankingu wzięto pod uwagę cztery wymiary aktywności społecznej: aktywność obywatelską, mierzoną frekwencją w wyborach, obszar zinstytucjonalizowanej aktywności mieszkańców, czyli działalność w ramach organizacji pozarządowych. Trzecim komponentem było wsparcie udzielane przez administrację samorządową organizacjom społecznym, a ostatni objął aktywność przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach.

Do sporządzenia rankingu posłużył system punktowy. Wśród dużych miast zdecydowanym zwycięzcą jest Warszawa, osiągając 88 punktów na 100 możliwych. Warszawa otrzymała też maksymalną liczbę punktów za frekwencję wyborczą i silny sektor pozarządowy.

Na drugim miejscu tego zaszczytnego podium znalazł się Olsztyn, tyle że nie w pojedynkę a w towarzystwie Krakowa. Oba miasta zdobyły po 73 punkty.  Co mnie jako prezydenta miasta szczególnie cieszy, to fakt, że  Olsztyn otrzymał bardzo wysoką punktację w kategorii „wspierający samorząd”, zdobywając 13 z 15 możliwych punktów. Podobnie dobrze oceniono „oddolne inicjatywy”, za które  otrzymaliśmy 10 z 15 punktów. Dla pełnej informacji dodam, że frekwencja wyborcza przyniosła nam 23 z 35 punktów, a  silny sektor pozarządowy – 27 z 35 punktów.

Tak nas oceniono – i mam wszelkie podstawy sądzić, iż była to ocena obiektywna. Ważny jest też motywujący aspekt tego rankingu, bo widać z niego, że kroczymy po dobrej drodze. Co oczywiste, będziemy jeszcze bardziej angażować mieszkańców w życie społeczne Olsztyna – informować, konsultować, wspierać politykę jawności i transparentności, zbierać opinie. Tej ostatniej czynności służyć będzie Olsztyński Panel Obywatelski – nowatorski w skali kraju instrument badania opinii społecznej, realizowany w naszym, olsztyńskim wymiarze. Myślę, że jego uruchomienie pozwoli nam sięgać jeszcze dalej i wyżej w rankingowych wyzwaniach. A na razie – używając sportowej nomenklatury – cieszmy się „srebrem”!

Oceń post
Ocen: 4
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup