Środa 1 czerwca 2016
0 0

Będzie obecny

W naszym słowniku jest takie trochę zapomniane słowo – „zacny”. Lokuje się w okolicach słów „przyzwoity”, „prawy”, „porządny”, „uczciwy”, „mądry”. Zacność można scharakteryzować też w sposób spersonalizowany, odnosząc ją do konkretnej osoby. W naszych rodzimych uwarunkowaniach przymiotnik „zacny” z całą pewnością znakomicie pasuje do bardzo zasłużonej dla kultury Olsztyna i regionu osoby –  Erwina Kruka.

Właśnie dzisiaj, podczas Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Erwin Kruk otrzymał tytuł doktora honoris causa. Właściwie można się tylko zapytać: dlaczego tak późno?

Trudno znaleźć osobę bardziej zasłużoną dla olsztyńskiej kultury i rozsławiającej jej imię. Erwin Kruk jak nikt inny jest zakorzeniony w dziedzictwie kulturowym naszego regionu, którego skomplikowanych losów sam doświadczał i do których powraca w swojej, najwyższego lotu, literaturze. Niezłomność przekonań, walka o prawdę historyczną i zaangażowanie się w sprawy obywatelskie wyniosły Erwina Kruka w pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych  do godności senatora RP. A za zasługi dla kultury regionu, m.in. za zajmowanie się w twórczości i działalności społecznej problemem krzywd wyrządzonych Warmiakom i Mazurom w okresie powojennym, za ocalenie resztek kultury mazurskiej,  otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna.

Doktor honoris causa UWM Erwin Kruk to nie tylko wielkiego formatu poeta, ale także publicysta, dziennikarz i wybitny intelektualista. W ostatnich latach trochę wycofany, ale ciągle twórczo aktywny. Początek maja przyniósł bardzo radosną informację, że Erwin Kruk został uhonorowany prestiżową Poznańską Nagrodą Literacką im. Adama Mickiewicza – za dorobek i zasługi dla polskiej literatury i kultury. Dwa tygodnie później otrzymał inną ceną nagrodę – Literacką Nagrodę Warmii i Mazur „Wawrzyn”. Znamienne, że w jednym i drugim przypadku tym, co w sposób szczególny zwróciło uwagę na Erwina Kruka, był tomik jego poezji pod znamiennym tytułem „Nieobecność”.

Dzisiaj, ciesząc się z uhonorowania Erwina Kruka przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski najważniejszą godnością akademicką, możemy tylko zapewnić, że nieobecność nie grozi ani twórczości tego poety, prozaika, eseisty i tłumacza, ani jego osobie. Będzie obecny, bo zawsze potrzebne są nam autorytety, szczególnie te potwierdzone życiem i twórczością.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup