Środa 22 czerwca 2016
3 0

Liczę, że nie zawiodą

Wczoraj (21 bm.) dotarła do nas dobra wiadomość. Decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt „Budowa DK51  na docinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do Węzła Wschód ( S51)”, stanowiący dowiązanie do południowej obwodnicy Olsztyna, spełnił wymagane kryteria i został skierowany do dofinansowania. Na te kryteria składa się aż 25 pozycji i wszystkie otrzymały pozytywne oceny. Teraz pozostało nam dostarczyć ostatnie dokumenty i będzie można podpisywać umowę na nową Towarową! Na tę wiadomość mieszkańcy Olsztyna na pewno czekali.

Stan ulicy Towarowej od lat był krytykowany przez kierowców. To zrozumiałe także dlatego, że jest ona najważniejszą arterią na kierunku wschodnim. To praktycznie jedyny wjazd i wyjazd od strony Wielkich Jezior Mazurskich. Nowo zbudowana ulica zostanie połączona z kluczowym węzłem obwodnicy. Oczywiście, budowa spowoduje wiele komplikacji, zwłaszcza w ruchu tranzytowym i ciężarowym, ale za to za około trzy lata otrzymamy prawdziwą drogową nagrodę.

Niestety, nie ma jeszcze finansowania innego ważnego obiektu – węzła drogowego „Pieczewo”, funkcjonalnie związanego z osiedlami Pieczewo i Jaroty. Zlokalizowany on jest w ciągu drogi krajowej nr 53 (DK53), wiodącej m.in. do Portu Lotniczego „Mazury – Olsztyn”. W efekcie tej inwestycji powstanie nowy odcinek ulicy Pstrowskiego oraz nastąpi inwestycyjne ożywienie na przyległych do tej ulicy terenach. W pierwotnej koncepcji przebiegu obwodnicy węzeł był planowany, jednak na etapie projektowania arterii w Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autstrad pojawiła się wątpliwość, czy powinien być budowany. Postawiono warunek, by gmina Olsztyn zagwarantowała, iż zaprojektuje i do końca budowy obwodnicy wykona niezbędne drogowe dowiązania do tego węzła. Taką deklarację wówczas złożyliśmy i jesteśmy przygotowani do wywiązania się z naszej części zobowiązań. Finansowanie tego projektu będzie również możliwe ze środków unijnych, będących w dyspozycji PARP-u. A zatem na co czekamy? Na ruch GDDKiA i konsekwencję w dotrzymywaniu słowa. Myślę, że skoro udało się pokonać tyle trudności, to i w tym koledzy z Generalnej Dyrekcji nas nie zawiodą!

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup