Niedziela 25 września 2016
4 1

Nie ma przypadku

Wszystko wskazuje na to, że dekada lat 2010–2020 będzie wyjątkową w rozwoju Olsztyna. To niezwykły czas dużych inwestycji infrastrukturalnych, odmieniających oblicze miasta – ułatwiających komunikację, zwiększających dostępność atrakcyjnej przestrzeni publicznej, poprawiających dostępność drogową i kolejową. Olsztyn się zmienia każdego dnia i w każdej dziedzinie życia. W gospodarce, nauce, innowacyjności, w szeroko rozumianym obszarze życia społecznego, a więc także w kulturze, sporcie i rekreacji, pomocy społecznej. Zmiany te mają w przeważającej większości pozytywny kierunek. Nas – mieszkańców często irytuje, że coś się przedłuża, że zachodzące zmiany zanadto ingerują w nasze życie, czasami też nie rozumiemy do końca ich istoty, ale dynamiczny rozwój miasta jest faktem, który co i rusz znajduje obiektywne potwierdzenie.

Zapewniam, że nie idzie o to, bym wystawiał sobie laurkę. Powiedziałem kiedyś, że „Olsztyn przyśpiesza” i niech to wystarczy. Mam pełną świadomość, że moja prezydentura przypadła na wyjątkowy okres wyrównywania poziomu rozwojowego nowo przyjętych państw Unii Europejskiej, a co za tym idzie – dostępne stały się środki unijne, o jakich nam się wcześniej nie śniło. W tym obszarze sens mojej pracy – i, rzecz jasna, moich współpracowników – polega na tym, żeby być przygotowanym na ich absorpcję i po te pieniądze umiejętnie sięgać. Piszę o tym mając przed sobą nagrodę za zajęcie III miejsca w „Rankingu Wydatków Inwestycyjnych” w grupie miast wojewódzkich, którego promotorem było pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Ranking dotyczył wydatków liczonych na jednego mieszkańca i obejmował lata 2013–2015, a jego uroczystym zwieńczeniem była 22 września br. gala podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

To z pewnością bardzo satysfakcjonujące uhonorowanie naszej dotychczasowej pracy – zobiektywizowane i mające potwierdzenie także w innych nagrodach. Pisząc „innych” mam  na myśli dwie kolejne, które przypadły nam w udziale w minionym tygodniu. Tradycyjnie już, nasza markowa, „wizytówkowa”  inwestycja,  czyli modernizacja brzegów Jeziora Krzywego, zdefiniowana tym razem jako „Całoroczne Centrum Rekreacyjno-Sportowe nad Jeziorem Krzywym”, otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w kategorii „Nowo wykreowana przestrzeń zieleni”. Po majowej nagrodzie Stowarzyszenia Architektów Polskich za „Najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków publicznych w roku 2015 – w kategorii przestrzeń publiczna”, to druga tak poważna nagroda środowiskowa.

Ta zwycięska passa została podtrzymana przez Olsztyn także w ramach konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016, tyle tylko że nagrodę otrzymał „olsztyński tramwaj”, czyli projekt znany jako „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. Nagrody, w formie równorzędnych wyróżnień, wręczono podczas uroczystej gali (22.09. br.) na III Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku. Sądzę, że „projekt tramwajowy”, podobnie jak „Ukiel” ma także przed sobą dalszą, „nagrodową” przyszłość, ale… nie zapeszajmy.

Cóż więcej można po tak intensywnym tygodniu powiedzieć. Staramy się! Skoro w lipcu zostaliśmy sklasyfikowani na  drugim miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej za najlepsze wykorzystanie środków unijnych, a we wrześniu w ocenie „Wspólnoty” – na trzecim miejscu w rankingu wydatków inwestycyjnych, to konkluzja może być tylko jedna: nie ma w tym przypadku.

Oceń post
Ocen: 5
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup