Środa 5 października 2016
3 0

Zieleni nigdy za dużo

Górka Jasia to znaczny teren na Zatorzu w okolicy skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej. Od dawna wzbudzała emocje. To miejsce wspominane przez całe pokolenia olsztynian. Od lat podkreślano też środowiskowy i społeczny potencjał, tkwiący w naturalnym ukształtowaniu tego rejonu. Przy okazji różnych spotkań mieszkańców Zatorza co i rusz kierowano do mnie apele, żeby wykorzystać Górkę na potrzeby rekreacyjne, tworząc tam przestrzeń parkową. Ekolodzy podkreślali także konieczność ochrony przyrodniczej tego unikatowego obszaru oraz jego możliwości edukacyjne. Chyba dwa lata temu obiecałem, że tak się stanie, potem pojawiły się koncepcje konkretnych rozwiązań, a dzisiaj (5.10) sfinalizowaliśmy możliwość urzeczywistnienia tego zamierzenia.

Tym finałem było podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 projektu pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie”. Dofinansowanie przekracza 1,5 mln złotych, co przy zaangażowaniu własnych środków w wysokości prawie 230 tys. zł pozwoli na zatrzymanie degradacji zieleni na tym terenie i spadku bioróżnorodności. W uzasadnieniu projektu podkreślono także, iż jego realizacja pozwoli na  „kształtowanie wielofunkcyjnej i spójnej zieleni miejskiej z zachowaniem ciągłości cennych przyrodniczo obszarów miasta”.

Innymi słowy, dzięki tej inwestycji środowisko naturalne już w przyszłym roku otrzyma dodatkową ochronę,  a zatorzanie – przyjazne miejsce  do rekreacji i edukacji przyrodniczej.  Na zrewitalizowanej Górce Jasia zostanie uporządkowana zieleń, usunięte będą elementy starego ogrodzenia oraz nawierzchni z płyt betonowych, pojawią się ciągi piesze i pieszo-jezdne, pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz schody terenowe, altana i elementy tzw. małej architektury. Ważną częścią projektu będzie też ścieżka edukacyjna z tablicami informującymi o potencjale przyrodniczym tego rejonu.

Zieleni w mieście nigdy nie jest za dużo, więc jestem przekonany, że podpisany dzisiaj projekt zyska sympatię mieszkańców tej części Olsztyna, a Górka Jasia stanie się ulubionym miejscem spacerów i wycieczek szkolnych.

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup