Niedziela 9 października 2016
3 0

Tego chcieliśmy

Bitwa o południową obwodnicę Olsztyna była jedną z największych batalii społecznych, jakie przyszło nam stoczyć w ostatnim czasie. Batalii zwycięskich, bo budowa obwodnicy zaczęła się na dobre i mam nadzieję, że „na dobre” skończy się za dwa lata. To jednak zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – my rozpoczynamy swoją batalię o drogi dojazdowe do tej arterii. W przyszłym tygodniu nastąpi już pierwsza odsłona – rozpocznie siię przebudowa i budowa nowej ulicy Towarowej.

To zadanie ogromne i bardzo złożone logistycznie. Musimy zapewnić dojazd do Olsztyna ze strony wschodniej oraz jednocześnie zbudować dwa wiadukty drogowe (jeden nad, drugi pod torami kolejowymi), przebudować obecną ulicę Towarową do ulicy Budowlanej i zbudować jej nowy przebieg od ulicy Budowlanej do węzła „Wójtowo”. Łącznie nowa Towarowa będzie liczyła prawie 2,8 kilometra. Wszystko w standardzie drogi klasy G  o przekroju 2+2, czyli drogi głównej, dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu.

To główny zakres prac, ale przy tej okazji przebudujemy ważne skrzyżowania i sąsiadujące z Towarową ulice, m.in.: Budowlaną (715 m), Cementową (335 m), Sprzętową (167 m), Leonharda (157 m) i Stalową (132 m). Będzie to diametralna zmiana jakościowa przestrzeni oraz funkcjonalności komunikacyjnej tego terenu. Komfort poruszania się nową Towarową i wygodnego dojazdu do południowej obwodnicy Olsztyna powinniśmy odczuć  jesienią 2018 roku.

To pierwsze z olsztyńskich „zadań obwodnicowych” i najtrudniejsze, bo realizowane w dzielnicy przemysłowej i pod dużą presją ruchu samochodowego. Tego odpowiedzialnego zadania podjęło się konsorcjum firm: Budimex S.A. (jego lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (członek), wykonawcy z dużym doświadczeniem, więc patrzę optymistycznie na rzetelność i terminowość realizacji projektu. Nie jest on tani, koszt przekracza 100 milionów zł, ale cóż – za komfort trzeba płacić, zwłaszcza gdy inwestycja nam służyć kolejne dziesiątki lat.

Ulica Towarowa otwiera kolejkę realizacji drogowych, związanych z obwodnicą. Następną potężną inwestycją będzie budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego i jej dołączenie do obwodnicowego węzła „Szczęsne”. Potem jeszcze „podpinka” pod węzeł na Jarotach (pewnie jeszcze tu i tam trochę kłopotów), ale w efekcie wyczekiwana latami obwodnica będzie nasza!

Przecież tego chcieliśmy!

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup