Czwartek 20 października 2016
2 0

Mobilny MOF

Od dłuższego czasu w obiegu publicznym krążą związane z tematyką samorządową tajemnicze skróty – ZIT, MOF, OOA. Za każdym z nich kryje się ważny obszar dotyczący działalności olsztyńskiego samorządu i jego roli wobec ościennych gmin. W największym skrócie mówiąc chodzi o to, że Olsztyn oprócz tego, że jest stolicą województwa, jest także miastem, wokół którego powstaje swego rodzaju aglomeracja – twór ten nazwano Olsztyńskim Obszarem Aglomeracyjnym (OOA). Z roli tej, poza jej prestiżowym wydźwiękiem, wynika też wspólna strategia rozwoju OOA i związane z nią zobowiązania.

Leżące najbliżej Olsztyna gminy tworzą (z nim na czele) Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF). Z myślą o takich tworach powstał sondażowy, unijny program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Inwestycje realizowane według tego programu mają  wzmacniać integrację małych gmin wiejskich i zespalać je funkcjonalnie z dużą gminą miejską, w tym przypadku Olsztynem.

Piszęe o tym dlatego, że w najbliższy piątek (21.10) podpisujemy umowę na dotację zwiazaną z realizacją jednej z ważniejszych inwestycji w ramach ZIT, a mianowicie na projekt p.n. „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic: Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód”. Wykonanie tego projektu ma kosztować blisko 38 milionów złotych, z czego 30 mln zł będzie dotacją unijną.

To niezwykle ważny i oczekiwany projekt, który wreszcie połączy Gutkowo z Łupsztychem i udrożni tym samym komunikację drogową w zachodniej części miasta. Na pewno też zaktywizuje społecznie i gospodarczo gminy Gietrzwałd i Jonkowo, a także wpłynie na poziom bezpieczeństwa drogowego.

Są jeszcze inne dobre wiadomości. Wczoraj ( 18.10) zarząd województwa zaakceptował nasze kolejne projekty, tj.:

– II etap rewaloryzacji Parku Jakubowego jako obiektu dziedzictwa kulturowego, o wartości dofinansowania blisko 5 mln złotych;

– Rewaloryzację terenu przy bazylice św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie, o wartości dofinansowania ponad 1,2 mln złotych;

– Przebudowę budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, o wartości dofinansowania ponad 2,2 mln zł.

Łącznie więc z unijnego wsparcia otrzymamy prawie 38,4 mln zł.

Zwykło się mówić, że pieniądze nie dają szczęścia. Może to i prawda, ale dają pracę. A poza tym  brak pieniędzy bywa bardzo niewygodny.

Oceń post
Ocen: 2
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup