Czwartek 8 grudnia 2016
3 1

Z naszych marzeń

Otrzymałem dobrą informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – za tydzień, 14 grudnia, podpisujemy kolejną umowę na realizację ważnych dla miasta inwestycji, i to w obecności wcepremiera Mateusza Morawieckiego. Po umowach na wsparcie tzw. dowiązań komunikacyjnych do południowej obwodnicy, obecna będzie dotyczyć centrum naszego miasta. Nie da się ukryć, że to cieszy, ale też zapowiada kłopoty i ograniczenia w komunikacji.

Projekt nosi tytuł „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności” i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia” –  oś priorytetowa 2 „Nowoczesna infrastruktura transportowa”, działanie 2.1 „Zrównoważony transport miejski”. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jesteśmy pierwszym miastem wojewódzkim z obszaru objętego Programem Operacyjnym „Polska Wschodnia”, które skorzysta z tej osi i przypisanego do niej działania.

Co się kryje za tym projektem...? Bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS, przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba, modernizacja ul. Partyzantów i budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Łyny od ul. Tuwima do Parku Centralnego (część „Łynostrady”). Do tego dochodzi zakup dwóch zestawów tramwajowych i rozbudowa systemu ITS.

Mieszkańców Olsztyna powinna szczególnie ucieszyć postulowana od lat modernizacja ulicy Partyzantów – bardzo ważnej, ale i też bardzo zaniedbanej arterii miejskiej. Jej znaczenie, zarówno dla komunikacji, jak i dziedzictwa historycznego, jest niepodważalne, więc z tym większą atencją trzeba podchodzić do jej przebudowy. Także budowa nowego mostu w ciągu ulicy Pieniężnego to zadanie, które z uwagi na stan stuletniej konstrukcji obecnego, już dłużej nie mogło czekać.

To wszystko przed nami, a pierwsze prace zaczną się wiosną. Projektowe terminy są bardzo napięte. Zakończenie przebudowy ulicy Pieniężnego planowane jest na koniec 2017 roku, a ulicy Partyzantów – rok później.

W efekcie zrealizowania projektu zyskamy prawie 10 km przebudowanych linii komunikacyjnych, blisko 2,5 km bus-pasów i ponad  2,5 km nowych dróg dla rowerów. Do tego na kluczowych odcinkach ulic zostaną zainstalowane inteligentne systemy transportowe.

Na wykonanie tych ambitnych zamierzeń otrzymamy ze środków europejskich nieco ponad 86,4 mln zł, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, obliczonego na 104,65 mln zł. To duże pieniądze, ale też i zadania są niemałe i kosztowne.

Zakończenie tych inwestycji zamknie modernizację głównych ulic śródmieścia Olsztyna, i to nie tylko w sferze komunikacyjnej, ale także infrastruktury komunalnej. To będzie już nowy Olsztyn – nowoczesny i przyjazny. Taki z naszych marzeń.

Oceń post
Ocen: 4
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup