Niedziela 11 grudnia 2016
2 0

Podwórkowe dobro wspólne

Planujemy, że w przyszłym roku ruszymy z projektem „Podwórka z natury”. Pierwsze zapoznawczo-rozpoznawcze spotkanie w tej sprawie odbyło się w sobotę (10.12) w Tartaku Raphaelsohnów.

Skąd taki pomysł i co to za idea? Gdyby tytuł projektu traktować jako zdanie niedokończone, to zapewne dla większości z nas jego sens byłby mało zachęcający, bo  „Podwórka z natury… nie są ładne”. To dość powszechne przekonanie i fakt, że dziś większość tych olsztyńskich nie jest ładna, a część – wręcz zaniedbana, mocno nam doskwiera. Dlatego postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy i opracować program zmian. Jakościowych i atrakcyjnych!

 Pomysł na „Podwórka z natury” ma swoje oparcie w olsztyńskim programie rewitalizacji. Udział w projekcie będzie mogła wziąć każda „podwórkowa” społeczność. Słowo „natura” jest odwołaniem do hasła promocyjnego Olsztyna i taki ma być też efekt projektów: zielone, piękne podwórka, odtworzone we współpracy z mieszkańcami i służące integracji tych wspólnot. Istotą projektu jest nie tylko zmiana jakości przestrzeni wspólnych, jakimi są podwórka, ale także rewitalizacja społeczna, rozumiana jako odtwarzanie relacji sąsiedzkich.

Program będzie miał charakter pilotażowy i od tego, jakie wzbudzi zainteresowanie mieszkańców oraz jakie będę efekty, zależy jego kontynuacja. Doświadczenia z innych miast są bardzo dobre, wręcz rewelacyjne, że przywołam przykład Gdańska, który poczynając od jednego podwórka w cztery lata objął tym programem ich pięćdziesiąt.

Gośćmi sobotniego spotkania byli twórcy i animatorzy gdańskiego projektu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, pokazując, że jeśli do działania uda się wciągnąć mieszkańców, to pozytywny efekt musi się pojawić.

Nasz projekt będzie się składał z dwóch zasadniczych elementów. Jedną składową będą działania wybranej w konkursie organizacji społecznej, która będzie promować tę ideę wśród mieszkańców oraz prowadzić prace animacyjne służące wyborowi najlepszego, uzgodnionego wspólnie projektu. Działania animacyjno-projektowe obejmą trzy wytypowane projekty, które w konsekwencji zostaną skierowane do realizacji. Drugim elementem będzie właśnie wykonanie tych projektów.

Na program „Podwórka z natury” przeznaczyliśmy 50 tysięcy złotych, a prace projektowe wspierać będzie Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mam nadzieję, że projektowanie podwórek będzie ciekawym wyzwaniem dla adeptów architektury krajobrazu.

Najbardziej mnie cieszy, że program ten może uwolnić nowe pokłady energii mieszkańców, przynosząc im satysfakcję i napawając dumą z piękna odnowionego (zrewitalizowanego) miejsca zamieszkania. To jednocześnie szansa na zdrowe, przyjazne relacje sąsiedzkie i zrozumienie, gdzie zaczyna się to coś, co nazywamy dobrem wspólnym. Bez tych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb innych, bez tej odrobiny lokalnego patriotyzmu,  nawet najpiękniejsze miasto będzie martwe.

Oceń post
Ocen: 2
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup