Środa 1 lutego 2017
3 0

Podwórka skazane na sukces

Choć nieczęsto się to zdarza, są projekty, które nie wzbudzają większych kontrowersji. Do takich trzeba zaliczyć projekt wpisany w działania rewitalizacyjne Olsztyna, czyli program pilotażowy „Podwórka z natury”. To pierwsza taka próba, ale sądzę, że nie ostatnia. Jej celem jest pokazanie, że jak się mocno chce, to można coś pożytecznego społecznie zrobić. To „chcieć” odnosi się do naszego otoczenia, a konkretniej – podwórek, często zapomnianych, zapuszczonych i wstydliwych, które nie spełniają już swojej integracyjnej i przestrzennej funkcji. Przy dobrej woli można ten stan zmienić, a pomoże w tym wspomniany program „Podwórka z natury”.

Właśnie zakończył się etap wyłaniania podwórek do udziału w programie. Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, po uwzględnieniu warunku, że spełnione są wszystkie wymogi formalne, wybrano do dalszego etapu trzy podwórka: jedno przy pl. Konsulatu Polskiego, drugie – przy ul. Warmińskiej oraz trzecie – na zapleczu ul. Limanowskiego. W kolejnym etapie zostanie wytypowana organizacja pozarządowa, mająca pomóc wnioskodawcom w wybraniu najlepszej i akceptowanej przez wszystkich użytkowników koncepcji oraz w ożywieniu ich podwórkowej aktywności. Przy opracowaniu ostatecznej koncepcji zagospodarowania pomocni będą studenci kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, pod merytoryczną opieką dr inż. arch. Wiesławy Gadomskiej.

Tego rodzaju projekty są już realizowane w innych miastach i wszędzie odnoszą sukcesy. Po prostu, jako mieszkańcy chcemy mieć wokół siebie piękniejszą i porządniejszą przestrzeń oraz dobre relacje z sąsiadami. Łatwiej i bezpieczniej się wtedy żyje. Jak to będzie wyglądało u nas i czy nasz podwórkowy program rewitalizacyjny jest również skazany na sukces, okaże się jesienią. Przypomnę, że na ostatnich konsultacjach uznaliśmy, że w tym roku wsparcie powinny otrzymać dwa podwórka. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy po pierwszych efektach – ale czy coś tak pozytywnego może się nie udać? 

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup