Środa 22 lutego 2017
0 0

Dwa bieguny życia

Na tę decyzję czekali nauczyciele, dzieci i ich rodzice. Dzisiaj (22 bm.) na sesji Rady Miasta radni przegłosowali nowy kształt olsztyńskiej oświaty, będący efektem reformy „gimnazjalnej”. Zdania co do zasadności likwidacji gimnazjów są podzielone i zapewne jeszcze długo będą. Naszym zadaniem jako samorządu nie jest jednak kontestowanie reformy, ale minimalizowanie jej organizacyjnych skutków tak, żeby nie dotknęły one zarówno dzieci, jak i ich nauczycieli. Nie ukrywajmy – to potężne zadanie logistyczne, ale jak sądzę, udało nam się przez nie przebrnąć. Podobnego zdania byli też radni, którzy nową siatkę szkół podstawowych przyjęli bez większych zastrzeżeń. Teraz ruch należy do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, który – mam taką nadzieję – zaakceptuje nasze rozwiązania.
 
Na dzisiejszą sesję RM zaproszeni zostali dyrektorzy olsztyńskich szkół, którzy mieli okazję usłyszeć wiele ciepłych słów pod swoim adresem. Odnoszą się one także do naszych służb oświatowych, którym serdecznie dziękuję za wysiłek w przygotowaniu najbardziej przyjaznych rozwiązań. O szczegółach nie chcę pisać, bo już były one wielokrotnie omawiane, a to, czy się sprawdzą i jak to wszystko zadziała, okaże się we wrześniu tego roku.
 
Tyle o zmianach w oświacie. Drugą rzeczą, o której chciałbym tu wspomnieć, są sprawy seniorów. Ich problemy mają inny, dużo bardziej egzystencjalny wymiar. Żeby tę egzystencję ułatwić, już po raz kolejny zachęcamy seniorów do korzystania z tzw. kopert życia. Ich idea sprowadza się do umieszczenia w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji dotyczących danej osoby, tj.: stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergii i uczuleń na leki, kontaktów do najbliższej rodziny lub opiekunów. W kopercie powinny się znaleźć wszystkie wspomniane dane, mogące być potrzebne ratownikom medycznym przy udzielaniu pomocy osobie potrzebującej. Wypełnioną kartę informacyjną należy włożyć do plastikowej koperty (tzw. koszulki) i umieścić w lodówce, a na lodówce – przykleić naklejkę „Koperta życia”. Proste, skuteczne – i często ratujące życie.

Ponieważ informacje w „kopercie” się dezaktualizują, więc co roku trzeba je odświeżać. Pakiety z „kopertami życia” są bezpłatne i można je otrzymać w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta przy ul. Knosały 3/5.
 
W gruncie rzeczy, czy to reforma oświaty, czy  „koperta życia”, sens naszych działań jest jeden – minimalizowanie zagrożeń i dbałość o jakość życia. Na każdym jego etapie.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup