Niedziela 28 maja 2017
0 0

W nieodległym czasie

Nie samymi drogami Olsztyn żyje. Myślę, że  takie pierwsze wrażenie można odnieść patrząc na skalę i zakres prac drogowych, ale zapewniam, iż staramy się inwestować szerzej, zwłaszcza w tak ważne obszary jak edukacja. One również potrzebują radykalnych zmian i doinwestowania, szczególnie w sferze dobrego przygotowania zawodowego, nadążającego za rozwojem gospodarki i w efekcie gwarantującego pracę.

Dlatego z dużą radością informuję, że we wtorek (30 bm.) podpisuję umowę z samorządem województwa na dofinansowanie projektu „Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy”. Nazwa projektu dużo wyjaśnia, dodam tylko, że „doposażenie” obejmuje bardzo nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe .

Jak napisano w uzasadnieniu „dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesna baza infrastrukturalna do realizacji praktycznej nauki zawodu, w której możliwe będzie uruchomienie i stosowanie najnowszych urządzeń stosowanych w przemyśle. W wyniku prac remontowych (…) ulegnie poprawie funkcjonalność obiektu, co pozwoli na wzrost jakości kształcenia, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy użytkownikom budynku i ostatecznie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kształcenia w branży przemysłowej ….”  Uściślając dotyczy to tak deficytowych zawodów jak technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz.

Korzyści są oczywiste, zwłaszcza że do powszechnej świadomości wraca znaczenie kształcenia zawodowego, przez lata spychanego na margines edukacji. Od kilku lat ta sytuacja się zmienia, czego Olsztyn jest dobrym przykładem, remontując i modernizując bazę warsztatową w kolejnych placówkach kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie dołącza do tych placówek jako ostatni, ale w nagrodę otrzyma pięknie zmodernizowany obiekt za blisko 6 mln zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie prawie 4,8 mln zł. Efekty inwestycji będą widoczne w nieodległym czasie, bo jej zakończenie planowane jest na koniec września 2018 roku.

Te wszystkie działania dowodzą, że olsztyński samorząd, zresztą jak większość samorządów w Polsce, pracuje bardzo dobrze. Wspominam o tym dlatego, że 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji wszystkim samorządowcom – radnym miejskim i osiedlowym, pracownikom Urzędu Miasta i podległych mu jednostek składam najserdeczniejsze podziękowania za pracę – oraz życzenia pomyślności w życiu zawodowym, samorządowym i osobistym. Bez Was rozwój Olsztyna byłby niemożliwy – razem czynimy nasze miasto piękniejszym.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup