Środa 14 czerwca 2017
0 0

Więcej słońca

Instalacji do produkcji energii odnawialnej nigdy nie jest za dużo, zwłaszcza gdy dotyczy to energii pozyskiwanej ze słońca. Od niedawna Olsztyn jest bogatszy o taką właśnie instalację dzięki staraniom komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., czyli popularnych olsztyńskich Wodociągów. Ta wiekowa, bo ze 120-letnią historią, firma zadziwia nie po raz pierwszy szukaniem innowacyjnych rozwiązań, służących ochronie środowiska.

Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego dobrego i odważnego pomysłu, jakim jest farma fotowoltaiczna, gdyż znakomicie wpisuje się ona w wizję miasta ekologicznego, przyjaznego środowisku naturalnemu, jakim jest Olsztyn. Myślę, że instalacja fotowoltaiczna wskazuje też na innowacyjność jako ważny kierunek dalszego rozwoju spółki, a jednocześnie jest znakomitym prezentem na obchodzony niedawno jubileusz firmy.

Od odnawialnych źródeł energii nie ma odwrotu i energia słońca ma w tym przypadku niebagatelne znaczenie. Dlatego każda taka farma, poza znaczeniem gospodarczym, ma też znaczenie promocyjne. Pokazuje, że natura może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyjnych form wytwarzania energii z kopalin.Ta filozofia nie jest nam obca od dłuższego czasu, że przypomnę tylko nasz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zlokalizowany na Tracku, który w procesie odzyskiwania surowców i unieszkodliwiania odpadów produkuje paliwo alternatywne, traktowane również jako odnawialne źródło energii. Docelowo będzie ono spalane w naszej nowej ekociepłowni. Te wszystkie działania podejmujemy w trosce o ograniczanie skutków zmian klimatu i z potrzeby dążenia do samowystarczalności zaopatrzenia w źródła energii.

Nowo otwartą farmę fotowoltaiczną traktuję jako swego rodzaju eksperyment i zachętę do wdrażania tego typu rozwiązań w innych obiektach komunalnych. Farma olsztyńskich Wodociągów zajmuje prawie 0,3 ha i ma rocznie produkować ok. 100 MWh energii elektrycznej. Koszt tej inwestycji to blisko milion złotych, jednak 71 procent stanowiła  dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”. Mam nadzieję, że to rozwiązanie i doświadczenia z niego płynące pokażą, iż można i warto w takie rozwiązania inwestować oraz szukać na nie finansowania, albowiem nie jest to chwilowy kaprys, ale wymóg naszych czasów.

Otwierając dzisiaj (14 bm.) farmę zastanawiałem się, czego powinno się życzyć w takim momencie i doszedłem do wniosku, że życzenie jest proste i oczywiste: więcej słońca, o każdej porze roku!

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup