Niedziela 9 lipca 2017
0 0

Pogoda dla bogaczy

W środę 5 bm. miałem bardzo interesujące spotkanie z przedstawicielami firmy INC Rating, którzy przedstawili nam scoring kredytowy Olsztyna, czyli jeden ze sposobów oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy. To zautomatyzowana i obiektywna analiza jego sytuacji finansowej, w tym i ryzyka kredytowego, wykorzystująca statystyczny model, stworzony w oparciu o doświadczenie oraz historię kredytową.

Zaletą scoringu jest jego charakter porównawczy, pozwalający na wskazanie podstawowych trendów w naszej polityce finansowej, w zestawieniu z innymi jednostkami samorządowymi o zbliżonych parametrach wielkościowych. Słowem – dostaliśmy sporą porcję usystematyzowanej wiedzy, pochodzącej ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za lata 2012–2017, zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Oczywiście że trudno tutaj omawiać wszystkie parametry scoringu, skupię się więc na tych, w których Olsztyn się wyróżnia. Na przykład – porównanie nadwyżki budżetowej do dochodów bieżących oraz do wydatków majątkowych. To bardzo ważne wskaźniki z punktu widzenia finansów publicznych i w obu wypadamy dobrze. A w przypadku nadwyżki nad wydatkami majątkowymi – nawet dużo lepiej niż inni. W naszym przypadku wskaźnik pozwalający określić, jaką część wydatków  jesteśmy w stanie pokryć z nadwyżki operacyjnej wynosi 61,42 proc. W przypadku Kielc, to tylko 24,24 proc., zaś dla Rzeszowa ten wskaźnik wyniósł 27,47 proc.

Ciekawy jest też wskaźnik stosunku podatków lokalnych do dochodów podatkowych ogółem. W tym przypadku okazuje się, że legitymujemy się najniższym wskaźnikiem, wynoszącym 33,23 proc. Jak można wnioskować, obciążenia podatkami lokalnymi, a przynajmniej ich udział w podatkach ogółem,  w porównywanych samorządach są większe. W Opolu ten wskaźnik wynosi 36,89 proc.

Scoring finansowy pokazuje też jeszcze jeden interesujący z naszego punku widzenia wskaźnik – obsługi zadłużenia bezpośredniego w stosunku do środków operacyjnych. W naszym przypadku jest on zdecydowanie najniższy i wynosi 38,22 proc. Ten sam wskaźnik  dla Gdyni wynosi 184,30 proc., dla Kielc 114,11 proc., Białegostoku 94,57 proc., a dla  Rzeszowa 74,44 proc. Jak zapewniają autorzy analizy, jest to niezwykle istotny parametr, albowiem wysoki stanowi sygnał, iż „w sytuacji pogorszenia obsługi długów, samorząd będzie miał większe problemy z obsługą bieżącego długu”

Tyle analiz. Są interesujące i z pewnością jeszcze do nich wrócimy. Na razie mamy wakacje i – niestety – słabą pogodę, która może stanowić powód do zmartwień. Wiadomo, że w przypadku Olsztyna na pogodę musimy patrzeć także w kategoriach ekonomicznych. Pogoda nie może być tylko dla bogaczy…

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup