Środa 9 sierpnia 2017
1 0

Będzie dobrze

Najpierw było niewiele mówiące hasło: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, potem pojawiły się pierwsze projekty, wpisujące się w działania i poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (RPO WiM) o nieco tajemniczej nazwie „Mobilny MOF” (Miejski Obszar Funkcjonalny) i „Eko-mobilny MOF”, a dzisiaj (9 bm.) podpisaliśmy umowę na realizację bardzo ważnej i długo oczekiwanej inwestycji – na budowę drogi łączącej Gutkowo poprzez Łupsztych z drogą krajową (DK) nr 16, w okolicach jej skrzyżowania z drogą na Kudypy i Sząbruk. Oficjalna nazwa tego projektu komunikacyjnego: „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic: Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza, wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód”.

Nazwa projektu jest długa, ale też i inwestycja jest nietypowa, bo wspólna dla trzech gmin: Olsztyna, Jonkowa i Gietrzwałdu. To praktyczne uruchomienie systemu finansowania (instrumentu finansowego) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). System ten ma służyć lepszej integracji gmin sąsiadujących z dużą aglomeracją miejską, jaką jest miasto wojewódzkie (w naszym przypadku Olsztyn).

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg o łącznej długości blisko 7,5 km, budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska oraz zagospodarowanie zieleni. Wykonawcą będzie znana już dobrze w Olsztynie firma Skanska, która wygrała przetarg, oferując najlepsze warunki finansowe i gwarancyjne. Prace powinny zacząć się we wrześniu na ulicy Kresowej, a ich zakończenie planowane jest za 19 miesięcy. Łącznie inwestycja będzie kosztowała ponad 44 mln zł, w tym prace na terenie gminy Olsztyn – ok. 30 mln zł. Dotacja unijna stanowi 85 proc.

O połączeniu Gutkowa z Łupsztychem mówiło się od dawna, bo to swoista mała obwodnica zachodniej części miasta i spory skrót z dojazdem do węzła „dużej” obwodnicy w Kudypach. Zatem jeszcze tylko trochę cierpliwości i… będzie dobrze.

Oceń post
Ocen: 1
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup