Niedziela 27 sierpnia 2017
1 0

Transportowy eko-rozwój

 

W nocy z 2 na 3 września zamknięty zostanie środkowy odcinek ulicy Partyzantów, pomiędzy ulicami Samulowskiego i Kajki, gdyż zaczynamy najtrudniejszy okres przebudowy układu drogowego centrum Olsztyna. Pisząc „najtrudniejszy” mam na myśli przede wszystkim utrudnienia komunikacyjne, ponieważ w jednym czasie przebudowywana jest ul. Pieniężnego z nowym mostem św. Jakuba, powszechnie oczekiwane modernizowanie ulic Partyzantów i Leonharda oraz będzie powstawać centrum przesiadkowe przy dworcach PKP i PKS. 

Czy nie można było rozłożyć tych prac w czasie, żeby uniknąć spiętrzenia wyłączeń z ruchu tak ważnych ulic? Otóż, nie można było! Alternatywą było odstąpienie od tych inwestycji i pozostawienie wspomnianych ulic w obecnym stanie oraz zamknięcie mostu św. Jakuba dla ruchu.  Zatem wybór był oczywisty.

O kolejności i terminie realizacji tak dużych i niezbędnych inwestycji nie decyduje prezydent miasta i urzędnicy, ale Minister Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wraz z Instytucją Pośredniczącą, którą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy to wyznaczyli terminy konkursów na ubieganie się miast wojewodzkich o środki unijne na rozwój ekomobilności i transportu publicznego i jednocześnie wyznaczyli ostateczny termin wykorzystania przyznanych pieniędzy.

To z programów unijnych wynika, jakie potrzeby inwestycyjne możemy w danym czasie zaspokoić! Staramy się z tego maksymalnie korzystać, bo ten „worek obfitości” ma swoje dno i kolejna perspektywa finansowa będzie dla naszego kraju, a więc i Olsztyna, dużo skromniejsza. Po prostu, przyjmując Polskę do Unii Europejskiej nasi nowi partnerzy dali nam „finansowe fory” na wyrównanie szans rozwojowych, ale ten „bonus” już się kończy. Musimy więc maksymalnie korzystać z tych możliwości, mając świadomość, że okresami – niestety – mocno komplikują nam życie. 

Na  szczęście ten okres nie jest dramatycznie długi. Modernizacja ulica Pieniężnego i budowa nowego mostu na Łynie są już na półmetku i wygląda, że największe problemy z tym zadaniem mamy już za sobą. Wykonawca zapewnia, że zakończenie tej inwestycji przed końcem roku nie jest zagrożone. Także przed końcem roku – zgodnie z umową – powinna skończyć się przebudowa ulicy Leonharda. Udrożnienie tych dwóch ciągów drogowych sprawi, że  presja komunikacyjna w centrum miasta nieco się zmniejszy i łatwiej nam będzie skupić się na przebudowie ulicy Partyzantów, której zakończenie, podobnie jak zbudowanie zintegrowanego centrum przesiadkowego,  planowane jest w połowie przyszłego roku.

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego PKP/PKS oraz przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba i modernizacja ul. Partyzantów mieszczą się we wspólnym projekcie „Rozwój Transportu Zbiorowego w Olsztynie – Łańcuchy Ekomobilności”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020. Zrównoważony rozwój transportu, obejmujący wszystkie jego formy, jest priorytetem naszych działań. Mam nadzieję, że realizacja wspomnianych inwestycji w pełni to potwierdzi, a finalny efekt pokaże, że warto było trochę się pomęczyć. 

Oceń post
Ocen: 1
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup