Niedziela 22 października 2017
2 0

Warto

Zwykło się mówić, że „razem można więcej”. Patrząc na efekty grupowego zakupu energii, równie jednoznacznie można stwierdzić, że „razem znaczy taniej”. I to znacznie taniej. Przy okazji ujawnia się znana cecha pieniądza. Otóż, przy perspektywie znacznych oszczędności – lub zysków – potrafi on znakomicie łączyć, przekraczając bariery konkurencyjności, granice gmin oraz skutecznie godzić różnorodność organizacyjną podmiotów gospodarczych. Pieniądz to najlepszy motywator i spoiwo biznesu.

Takie refleksje rodzą się przy przeglądaniu historii grupowych zakupów energii elektrycznej, organizowanych przez nasz urząd od 2010 roku. Zaczęło się „z pewną nieśmiałością” od 97 podmiotów, głównie olsztyńskich jednostek komunalnych – szkół, spółek miejskich, jednostek budżetowych gminy, placówek kultury i sportu. Wolumen zakupów zamknął się wartością ponad 30 GWh, a sprzedawcą, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, została jedna ze znanych spółek energetycznych.

Dzisiaj, po ośmiu latach wspólnych zakupów, grupę tworzą już 302 jednostki – z Olsztyna i z całego województwa, których zadeklarowane zapotrzebowanie na prąd w 2018 roku wynosi ponad 120 GWh, czyli czterokrotnie więcej niż w pierwszym przetargu! Przyrost doprawdy imponujący, przy czym prowadzony niewielkimi siłami biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej. Pracownikom biura dziękowałem już podczas konferencji prasowej, ale czynię to po raz wtóry, bo zasłużyli na dobre słowo za ciężką, zakończoną bardzo dobrymi wynikami pracę. Dziękuję za „już” i zachęcam do stawiania sobie kolejnych, wyśrubowanych celów.

Wśród podmiotów i jednostek samorządowych, o wolumenie potrzeb powyżej 1 GWh, które zdecydowały się na „wspólnotę interesów” z gminą Olsztyn, są samorządy: Elbląga, który wskazał 35 punktów poboru energii elektrycznej, Mrągowa z 60 punktami poboru czy też Szczytna, które wskazało 51 punktów. W pozostałej grupie podmiotów prym wiedzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który potrzebuje ponad 16 GWh. Duże zapotrzebowanie na energię elektryczną wykazują też spółki komunalne Olsztyna i Elbląga, zapewne również dlatego, że posiadają w swoich zasobach bardzo dużo punktów poboru prądu, np. elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) – 688 czy olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) – 661.

Te wszystkie liczby są ważne, ale pora na te najważniejsze. W wyniku grupowego zakupu energii, w przyszłym roku na oświetleniu ulicznym zaoszczędzone zostaną ponad dwa miliony złotych (2 052 870 zł), a na zaopatrzeniu w energię budynków i instalacji – prawie 22 miliony złotych (21 809 377 zł)! W stosunku do obowiązujących cenników, to oszczędność rzędu 48 proc.! Warto razem? Warto!

Oceń post
Ocen: 2
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup