Środa 29 listopada 2017
1 0

Gwarancja wygody

Postulaty wprowadzenia Olsztyńskiej Karty Seniora pojawiły się już dość dawno, a rzecznikiem takiego rozwiązania była m.in. Rada Olsztyńskich Seniorów. Miło mi więc poinformować, że na dzisiejszej (29 bm.) sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o Olsztyńskiej Karcie Miejskiej Senior. Karta wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Osoba uprawniona do korzystania z Karty musi mieć co najmniej 60 lat, a jej posiadanie przynosi wiele korzyści i ułatwień, które będą sukcesywnie rozszerzane. Osoby posiadające Kartę, a mającej więcej niż 70 lat, będą mogły korzystać z bezpłatnej komunikacji publicznej. Dotychczas bezpłatne przejazdy w tej grupie wiekowej gwarantował wiek seniora, potwierdzony dowodem osobistym. Jednak wobec konieczności istotnej zmiany taryf przejazdowych, od stycznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie się wiązało z koniecznością posiadania Olsztyńskiej Karty Miejskiej Senior.

Karta Senior ma nadruk z imieniem i nazwiskiem uprawnionego, a będzie wydawana bezpłatnie na podstawie wniosku zainteresowanego. Do wszystkich olsztyńskich seniorów „70+” (ponad 17 tys. osób) zostanie wysłany z Urzędu Miasta list z prośbą o wypełnienie załączonego wniosku i zwrócenie go do naszego Urzędu. Na tej podstawie senior otrzyma Kartę pocztą lub też odbierze ją w ratuszu.

Zapewniam, że wprowadzanie Karty zostało dobrze przemyślane, a na stronie Urzędu https://senior.olsztyn.eu/senior/aktualnosci/article/rusza-karta-dla-seniora-z-olsztyna.html można znaleźć szczegółowe informacje i wzór wniosku. Tam też można się zapoznać z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jestem też przekonany, że już niedługo posiadanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej Senior będzie nie tylko gwarancją wygody, ale także  powodem do dumy.

Oceń post
Ocen: 1
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup