Środa 31 stycznia 2018
0 0

Jednoznaczny kierunek

Na dzisiejszej (31.01.) sesji Rady Miasta pojawił się gorąco dyskutowany temat likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida przy ul. Turowskiego. Wpływ na temperaturę dyskusji miała przyszłość obiektu i sytuacja w niedalekiej Szkole Podstawowej nr 30, która jest za mała, wobec liczby uczęszczających do niej uczniów.

Na przyszłość obiektu po VIII LO można patrzeć wielowariantowo, ale dla mnie jeden wariant jest oczywisty. W tym obiekcie powinna zostać reaktywowana szkoła podstawowa. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z rodzicami i dyrekcją SP 30 ta propozycja okazała się najbardziej logicznym rozwiązaniem problemów z nadmiernym zagęszczeniem. Jest dla mnie oczywiste, że dzieci nie mogą wracać ze szkoły później niż ich rodzice z pracy; nie powinny się też uczyć w zaadaptowanych na klasy korytarzach, bo szkolne korytarze mają swoje istotne znaczenie w prawidłowo funkcjonującej placówce. Temat organizacji nowej szkoły podstawowej trzeba oczywiście przedyskutować, ale kierunek rozwiązania wydaje się jednoznaczny.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup