Środa 7 lutego 2018
0 1

Olsztyn zaczyna się na dworcu

Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął dzisiaj (7 bm.) długo oczekiwaną decyzję w sprawie wartości zabytkowej kompleksu dworcowego Olsztyn Główny. Uznał, że dworzec, za wyjątkiem wiat peronowych nie kwalifikuje się do ujęcia w rejestrze zabytków. To decyzja bardzo ważna dla przyszłości tego terenu, chociaż nie jest jeszcze prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z całą pewnością nie było to łatwe rozstrzygnięcie i w pewnej mierze współczuję Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, gdyż tego typu decyzje, z uwagi na ich uznaniowość, są bardzo często kontestowane. Regułą jest, że niezgadzający się z daną opinią są aktywniejsi w przestrzeni medialnej od tych, których ona zadowala. Tak już  bowiem jest, że słowo „nie” przychodzi nam wyartykułować łatwiej niż słowo „tak”. Bywa przy tym, że bardzo chętnie przypisujemy sobie kompetencje i prawa do bezdyskusyjnych ocen, odbierając je innym i ignorując głosy oraz opinie fachowców. Wierzę jednak, że w przypadku olsztyńskiego dworca Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję przemyślaną, wynikającą z opinii naukowców oraz własnego warsztatu badawczego. Z całą pewnością zdecydował tak dla dobra Olsztyna.

Główną zaletą tej decyzji jest, iż wreszcie została podjęta, a zatem istnieje szansa, że sprawa przyszłości kompleksu dworcowego ruszy z miejsca. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy nie zostali w polu z budowanym właśnie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym, bo ono i kompleks dworcowy to inwestycje uzupełniające się.Według mnie nie jest najważniejsze, czy nowy dworzec będzie powiązany z obiektem handlowym czy też nie, ale czy będzie atrakcyjny architektonicznie, dobrze wpisujący się w ład przestrzenny, funkcjonalny i przyjazny mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Olsztyn. W ostatnich latach mieliśmy szczęście do dobrych projektów, więc mamy prawo oczekiwać, że kompleks dworcowy również będzie architektoniczną wizytówką Olsztyna. Warunek dodatkowy, to czas przebudowy, który nie powinien przekroczyć końca obecnej dekady.

Atrakcyjność turystyczna naszego miasta wzrasta i dlatego coraz bardziej potrzebujemy sensowego węzła dworcowego, z interesującą funkcją usługową, bo dla przyjezdnych Olsztyn… zaczyna się na dworcu.

Oceń post
Ocen: 1
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup