Poniedziałek 27 października 2014
2 1

Śpiesz się powoli

Mniej więcej rok temu zainaugurowała działalność Obywatelska Rada Kultury przy Prezydencie Olsztyna. Jest ona efektem porozumienia z Ruchem Obywateli Kultury Olsztyna. Jednym z jej głównych zadań było wypracowanie strategii rozwoju kultury na najbliższe lata, która tym samym byłaby sektorową strategią, wchodzącą w skład zaktualizowanej Strategii Rozwoju Olsztyna.

Z tego co mi wiadomo, Rada pracowała systematycznie i intensywnie, a efektem rozważań i poszukiwań najlepszych rozwiązań, służących wypracowaniu strategii, było zaproszenie do współpracy Narodowego Centrum Kultury. Na początku miesiąca została podpisana umowa o współpracy – i co istotne, współfinansowaniu prac przez NCK – co pozwoliło na przystąpienie do konkretnych działań. Ze strony Narodowego Centrum Kultury prace prowadzić będzie Zespół ds. Miejskich Praktyk Kulturalnych i będą one realizowane w oparciu o metodologię DNA Miasta, wypracowaną przez fundację „Res Publika”, doświadczoną w tego typu projektach.

Przed olsztyńską kulturą – jej uczestnikami i odbiorcami – czas szerokiej dyskusji. Rozpocznie się ona już 5 listopada debatą o oczekiwaniach wobec strategii rozwoju kultury w Olsztynie i miejscu polityki kulturalnej w polityce naszego miasta. Gościem debaty  będzie dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek.

Całość prac nad strategią zacznie się od przeprowadzenia dogłębnej diagnozy obecnego stanu polityki kulturalnej i zdefiniowania czekających  wyzwań. Diagnoza, analizująca m.in. sposób finansowania kultury oraz rolę i oczekiwania instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, indywidualnych twórców czy animatorów kultury, powinna być gotowa przed 15 grudnia 2014 r. Po diagnozie przyjdzie czas debat i warsztatów, pozwalających na wypracowanie kluczowych zapisów strategii rozwoju polityki kulturalnej Olsztyna. Prezentacja pierwszych efektów pracy nad strategią nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2015 r., a  zakończenie prac pod koniec września 2015 r.

Ten plan, przygotowany przez Zespół ds. Miejskich Praktyk Kulturalnych NCK, otrzymałem w końcu tego tygodnia. I chociaż nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się nad nim pochylić, wydaje mi się realny i rozsądny. Zastanawiałem się, czy można przyśpieszyć jego realizację, ale przekonano mnie, że kultura, a zwłaszcza strategia kultury, wymaga czasu i pogłębionej refleksji. Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał kultury w budowaniu spójnego, zrównoważonego i przyjaznego mieszkańcom miasta, więc rzymska maksyma „Śpiesz się powoli” rzeczywiście ma w tym przypadku realne zastosowanie.

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup