Wtorek 18 września 2018
0 0

Limonki do Olsztynka

Umowa podpisana (dziś) – olsztyńskie autobusy ruszają do Olsztynka. Wiele mówi się ostatnio o komunikacji publicznej, ale decyzje naszych samorządowych sąsiadów wskazują jednoznacznie, że przed tą formą transportu otwierają się kolejne, dobre perspektywy.

Olsztyn „od zawsze” funkcjonował jako rdzeń lokalnego układu aglomeracyjnego. Od kilku lat ten związek nazywany jest Miejskim Obszarem Funkcjonalnym (MOF) i tworzy go Olsztyn oraz sześć ościennych gmin. Są one powiązane funkcjonalnie z naszym miastem, bo też i trudno interesy życiowe mieszkańców tych gmin oddzielić od Olsztyna. Można by żartobliwie powiedzieć, że są to olsztynianie z przedmieść. Ten związek naturalną koleją rzeczy powoduje konieczność wspólnych działań i inwestycji, czego przykładem może być między innymi budowane właśnie Regionalne Centrum Kryzysowe.

Jednym z zadań MOF-u jest także poprawa komunikacji, zarówno w sensie drogowym, jak i transportowym. Z tych zadań wynika między innymi, realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), budowa sieci dróg trzeciorzędnych na granicy Olsztyna, Jonkowa i Gietrzwałdu. 

Dzisiejsza umowa z Olsztynkiem i aneks do wcześniejszej umowy ze Stawigudą odpowiadają na potrzeby stricte transportowe tych gmin, bazując na naszych zasobach komunikacyjnych. Co prawda gmina Olsztynek nie należy do MOF-u, ale dogodność drogowego połączenia sprawiła, że także tam zdecydowano się na nasze „limonki”. Warto przypomnieć, że olsztyńskie autobusy od lat dojeżdżają do Klewek w gminie Purda, od kilku lat – do Dywit, a od września tego roku – do Stawigudy. Teraz dochodzi  Olsztynek. Jak widać, wzrost zainteresowania naszą komunikacją publiczną trudno kwestionować, a Stawiguda zastanawia się już nad rozszerzeniem tras autobusowych o Bartążek i Ruś.

Co więcej, w ramach ZIT kupowane są niskoemisyjne autobusy, które będą kursowały w gminach Jonkowo, Dywity i Stawiguda, więc problem dojazdu do Olsztyna, jeśli nawet nie zniknie, na pewno zmaleje. Liczę też, że te działania ograniczą liczbę aut wjeżdżających do Olsztyna, szacowaną dzisiaj na 17 tysięcy pojazdów. To dobre perspektywy dla naszego miasta, zwłaszcza że ich konsekwencją są oszczędności w kosztach, czystsze powietrze i lepsze zdrowie.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup