Środa 9 stycznia 2019
0 0

Małymi krokami

Przywykłem do trudnych dyskusji, a najtrudniejsze są zawsze te budżetowe. Dlaczego? Bo budżet nie jest z gumy i pieniędzy zawsze brakuje. To prawdziwe stwierdzenie, chociaż smutne, gdyż zawsze chciałoby się „dać więcej”. Piszę o tym, ponieważ za kilkanaście dni sesja budżetowa i ciężkie dyskusje, komu środki zwiększyć, jeśli to niezbędne i komu zabrać, jeżeli to możliwe.

Obszarów wymagających wsparcia jest dużo, ale jednym z bardziej zaniedbanych jest kultura i jej samorządowe jednostki. Ta ważna część życia naszej aktywności buduje wspólnotę – tę małą, lokalną, i tę dużą, narodową. Kultura jest takim dziwnym tworem, który jakoś sobie radzi także przy małym zaangażowaniu środków finansowych, ale wówczas – siłą rzeczy – traci swoją energię, impet i karłowacieje. Dlatego cieszę się, że po kolejnych analizach udało mi się znaleźć dla kultury dodatkowe pieniądze, zarówno na wydatki majątkowe, jak i bieżące. W ramach autopoprawki do projektu budżetu chcę zwiększyć nakłady na kulturę o 1,16 mln zł jako nasz udział w projekcie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Olsztyńskiego Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie". Istnieje realna szansa, że projekt zostanie wsparty dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Podobnie duże szanse na pozytywne dla nas zakończenie ma konkurs w ramach środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Projekt „Olsztyński amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców" zakłada m. in. zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury, a tym samym – konieczność wsparcia MOK-u z budżetu miasta kwotą 513 tys. zł. Kolejne sto tys. zł chcemy przyznać MOK-owi – z wydatków bieżących – na  Olsztyńskie Lato Artystyczne. Podobna kwota umożliwi MOK-owi uruchomienie Biura Festiwalowego, organizującego i koordynującego działalność koncertową w mieście. Natomiast 10 tys. zł zostanie przeznaczone na projekt wspierania działań artystycznych na osiedlach.

Jestem świadomy, że te pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów olsztyńskiej kultury  i mam nadzieję wrócić do oceny jej potrzeb po rozliczeniu roku 2018, ale nie wątpię, że nawet małe kroki przybliżają nas zawsze do celu.

Oceń post
Ocen: 0
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup