Środa 21 stycznia 2015
3 0

Kulturalny pomysł

Olsztyn ma wiele wybitnych postaci, zasłużonych dla miasta i regionu oraz stosunkowo niedużo upamiętnień ich obecności. Trochę odsuwamy się od swojej najnowszej historii. Czy to dlatego, że trudna, czy też w pogoni za mirażami nowoczesności? Ta refleksja naszła mnie po dzisiejszym spotkaniu z Elą Fabisiak – niestrudzoną animatorką kultury i ks. Ireneuszem Bruskim – prezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmawialiśmy o upamiętnieniu dr. Władysława Gębika tablicą na ścianie kamienicy przy ul. Wyzwolenia 9, w której przyszło mu mieszkać. W pamięć olsztyńskiej kultury dr Władysław Gębik wpisał się na stałe, a utrwala ją też ulica jego imienia na Pieczewie.Był to człowiek niezwykły – doktor nauk filozoficznych, pedagog, literat, etnograf, działacz społeczno-kulturalny spod znaku Rodła, regionalista i organizator olsztyńskiego życia kulturalnego. Ma też zasługi na niwie dziennikarskiej – był współzałożycielem „Słowa na Warmii i Mazurach”, regionalnego dodatku do ogólnopolskiego dziennika „Słowo Powszechne” oraz dwutygodnika „Posłaniec Warmiński”. To z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom powołano w Olsztynie sześćdziesiąt lat temu oddział Związku Literatów Polskich, któremu później przez dziesięć lat przewodził (do 1971 roku). Jak pisze historyk dr Jan Chłosta, utworzenie oddziału poprzedziły spotkania członków Klubu Literackiego, które odbywały się właśnie w mieszkaniu dr. Władysława Gębika przy ul Wyzwolenia 9. Można powiedzieć, że wówczas była to bardzo kulturalna ulica i być może rozsądną rewitalizacją uda się przywrócić jej dawną świetność. Służyć temu mogą różne formy, ale trzeba wykorzystywać każdą sposobność, także taką, jak tablica pamiątkowa. To jeden z elementów budowania naszej tożsamości, na której tak nam zależy. Dlatego, gdy poproszono mnie o patronat nad projektem umieszczenia tablicy poświęconej Doktorowi, nie musiałem się zastanawiać, bo było oczywiste, że to bardzo kulturalny pomysł.

Oceń post
Ocen: 3
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup