Środa 28 stycznia 2015
6 0

List do Pani Minister

Olsztyn, 28 stycznia 2015 r. 

Pani
Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Warszawa
 

W związku z informacją, iż droga krajowa nr 16 nie została ujęta w  projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 20142023”, co w konsekwencji oznacza  odstąpienie od jej przebudowy, zwracam się do Pani Minister z prośbą o ponowne przeanalizowanie programu i zmianę stanowiska Ministerstwa.

Droga krajowa nr 16 to kluczowa arteria, łącząca Olsztyn – stolicę województwa warmińsko-mazurskiego, z jego wschodnimi rubieżami. To jednocześnie najważniejsza droga w regionie, w relacji wschód – zachód, której znaczenie zostało dostrzeżone poprzez ujęcie w europejskiej sieci dróg TEN-T. Jest to też bardzo ważna trasa turystyczna, przecinająca Warmię i Mazury w najpiękniejszych miejscach, co sprawia, iż zwłaszcza w okresie letnim jest ona bardzo mocno obciążona ruchem kołowym.

Modernizacja DK 16 jest niezbędna z uwagi na jej znaczenie gospodarcze. To kluczowy element „komunikacyjnego krwiobiegu” regionu. Bez poprawy jej parametrów pogłębi się problem wykluczenia komunikacyjnego Warmii i Mazur, a w konsekwencji nasz region zostanie skazany na zastój gospodarczy oraz na wzrost i tak dużego bezrobocia.

Żeby temu zapobiec droga krajowa nr 16 została ujęta w kontrakcie terytorialnym województwa warmińsko-mazurskiego, zawartym pomiędzy zarządem województwa a rządem RP. Podpisy pod kontraktem zostały złożone dwa miesiące temu, zatem tym bardziej dziwi decyzja pomijająca „szesnastkę” w programie budowy dróg w okresie najbliższych ośmiu lat. Jako prezydent Olsztyna – stolicy regionu – serdecznie proszę i apeluję o zmianę Państwa stanowiska.

Mam nadzieję, że decyzja nieujęcia DK 16 w programie nie jest ostateczna, a jej źródło tkwi w małym rozeznaniu znaczenia tej arterii dla Warmii i Mazur. Wierzę również, iż mój list będzie jednym z przyczynków, pozwalającym Pani Minister zweryfikować wcześniejszą decyzję.

Z wyrazami szacunku

Piotr Grzymowicz

Oceń post
Ocen: 6
Zobacz również:

Wasze komentarze (0)

scrollup